FANDOM


Babcioapokalipsa (Grandmapocalypse) - Jest to zdarzenie, które występuje po spełnieniu pewnych warunków.

Grandmaapocalypse

Przykład wystąpienia BabcioapokalipsyAby zdarzenie to mogło występować należy kupić ulepszenie "Jeden umysł". Skutki Babcioapokalipsy są następujące:

  • Tło zmienia się na bardziej mroczne, a babcie zaczynają przybierać coraz bardziej demoniczny wygląd
  • Babcie zaczynają piec Czerwone ciastka które pojawiają się od teraz one zamiast złotych
  • W menu Statystyk zmienia się status Babcioapokalipsy może wskazywać, że babcie zostały przebudzone, są niezadowolone lub ostatecznie wzburzone.

Babcioapokalipsa nie ma wpływu na rozgrywkę, wyłączając zmianę tła oraz pojawianie się Czerwonych ciastek . Aby zakończyć te zdarzenie należy kupić Stare przymierze które kosztuje dokładnie: 66.666.666.666.665 ciastek. Jest to ostatnie ulepszenie, które może zostać wyszukane w "Centrum Bingo".


185px-Grandmas1

status obudzony

La

Status niezadowolenia

Omg

Status wzburzone

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki